آقایان نخوانند خانمها و دختران بخوانند

نقش زن در زندگی مشترک و در قوام خانواده نقش اصلی ومحوری است

میتواند زندگی را تبدیل به بهشت کند
وهمچنین میتواند زندگی را جهنمی کند

آقایان این توانایی یک زن را در زندگی مشترک هیچوقت نادیده نگیرند
هرچند خودخانمها به این توانایی واقف نیستند
و غالبأ آنرا نادیده میگیرند
و انرژی خود را صرف اموری بجزنقش اصلی شان که مدیریت زندگی میباشد, میکنند
در حال حاضر دخترها و خانم ها بیشتر بدنبال اخذ مدرک تحصیلی,شغل و کار خارج از منزل,منبع درآمد,پول,چشم و هم چشمی هستند
و در واقع در خانه بند نمیشوند و بیشتر اوقاتشان را بیرون از خانه هدر میدهند یا در محل کار ,یادر بازار و پاساژها و مراکز خرید,یادر آرایشگاه ها,ویا در خیابانها و پارکها و بوستانها و مهمانی ها و دور همی های زنانه و مجردی جولان میدهند
در منزل هم سرشون تو گوشی و اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب یا مشغول تماشای سریال های مختلف از تلویزیون
نتیجه این رفتارشان: احساسات و عواطفشان رادر مسیر اصلی برای همسر و فرزندشان صرف نمیشود
و موجب هرز رفتن احساسات شان خواهد شد
وخود زمینه خیانت را برای مردان دیگر(شوهران زنهای دیگر) فراهم میکنند
و در آخر شوهر خودشان طعمه خیانت زنی دیگر خواهد شد
در این میان سریالهای فارسی زبان ماهواره بخصوص سریالهای ماهواره ای با داستانها و رمانها فیلمنامه خیانت را عادی سازی میکنند و
چاشنی این سبک زندگی و هرز رفتن سرمایه های عاطفی خانواده ها را فراهم میاورند
زنی که خسته و عصبی و ژولیده با یک لباس مندرس با بوی تندعرق نزد همسرش با چهره درهم وعبوس حاضر میشود وقتی میخواهد از منزل بیرون رود
با هفت که چه عرض کنم هفتاد قلم آرایش و معطر با انواع عطر و ادکلن های مارک دار و لباسهای تنگ و بدن نما در کوی و برزن نمایش میدهد تا مورد تحسین چشم های هیز و هرز حرامیان و شهوت ران ها قرار گیرد
و وقتی به خود میاید که زندگی خود و دیگری را به باد داده و در نهایت برای راحتی وجدان خودش برون فکنی کرده و میگوید شوهرم به من خیانت کرد در صورتی که خودش موجب خیانت شوهر دیگری شده است زیرا در هرخیانتی پای یک زن درمیان است
و این داستان به همینجا ختم نمیشود زیرا این تازه شروع ماجراست
طلاق های آشکار و پنهان و بعد طعم تلخ بیوه بودن و دربدری
و تنهایی و بحران چهل سالگی و بعد بحران یائسگی و فقر و نداری و بی کسی و تنهایی راهی که به پرتگاه فنا ختم میشود فقط و فقط به یک دلیل:
زن جایگاه خود را فراموش کرده و در بیراهه قرار گرفته
در جامعه ای که زن درجایگاه خود نباشد هیچ سازی کوک نخواهد بود
نسل بعدی بدبین به ازدواج و فرزند آوری خواهند شد و از ابتدا سرنوشت تنهایی و تنهاماندن و ازدواجهای سفید را برای خود انتخاب خواهند کرد و ـ ـ ـ و این دور باطل انقدر ادامه پیدا خواهد کرد که ساختار خانواده از هم بپاشد در هر جامعه ای که ساختار خانواده نابود شود چیز دیگری باقی نخواهند ماند
بیاییم کمی منصفانه بیاندیشیم