تکرار اشتباه وحشتناک سال ۱۹۱۸ شدیدترین پاندمی تاریخ(همه گیری جهانی) آنفلوانزای اسپانیایی بود که در ۱۹۱۸ اتفاق افتاد این پاندمی به مدت ۲سال طول کشید و ۳ موج یا پیک داشت ۵۰۰ میلیون نفر مبتلا شدند و ۵۰ میلیون نفر مردند بیشترین
ادامه مطلب