تعویق امتحانات دانشگاه آزاد کرج

با توجه به خطر شیوع مجدد کرونا برای پیشگیری جدی آن امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاداسلامی کرج از ۲۴خرداد بمدت یکهفته لغایت ۳۰ خرداد۹۹ به تعویق افتاددکتر کامران خوشنودی