تکرار یک اشتباه تاریخی مرگبار

تکرار اشتباه وحشتناک سال ۱۹۱۸

شدیدترین پاندمی تاریخ(همه گیری جهانی) آنفلوانزای اسپانیایی بود که در ۱۹۱۸ اتفاق افتاد این پاندمی به مدت ۲سال طول کشید و ۳ موج یا پیک داشت
۵۰۰ میلیون نفر مبتلا شدند و ۵۰ میلیون نفر مردند
بیشترین مرگ و میر در موج دوم اتفاق افتاد
مردم بعد از موج اول از قرنطینه و فاصله گذاری اجتناعی خسته شده بودند وبا خوشحالی و بدون رعایت کامل به خیابانها ریختند
بعد از چند هفته دومین موج بیماری اتفاق افتاد و ده ها میلون نفر کشته شدند
جالب اینجاست که برای این بیماری هیچ دارویی کشف نشد و بیماری خود بخود پایان یافت
ما باید از تاریخ درس بگیریم
دقیقا همون اتفاق الان داره دوباره تکرار میشه
و ما داریم همون اشتباه رو دوباره تکرار میکنیم