بررسی و درمان اختلالات جنسی، سردمزاجی، کاهش توان و میل و انگیزه جنسی، زودانزالی و درمان اختلالات زناشویی و درمان ازدواج به وصال نرسیده