ملاک های تشخیصی اسکیزوفرنیا: الف-۲یا چندتا از علایم که در مدت یکماه تداوم داشته باشند: ۱.هذیان ۲.توهم ۳.تکلم آشفته ۴.رفتار آشفته ۵.علایم منفی ب-اختلال کارکرد اجتماعی شغلی ج-طول مدت نشانه ها حداقل ۶ماه ادامه یابد که یکماه آن مربوط به علایم الف
ادامه مطلب

انواع اسکیزوفرنیا: ۱-بدبین ۲-آشفته ۳-کاتاتونیک ۴-نامتمایز ۵-باقیمانده بهترین متخصص روانپزشکی بهترین متخصص اعصاب و روان بهترین روانپزشک بهترین روانپزشک دنیا بهترین متخصص روانپزشکی دنیا بهترین روانشناس دنیا بهترین روانپزشک جهان بهترین متخصص اعصاب جهان بهترین روانشناس جهان بهترین روانشناس ایران بهترین روانشناس
ادامه مطلب

اختلال شخصیت وسواسی نظم و ترتیب،کمال طلبی،کنترل روانی و بین فردی به بهای ازدست دادن انعطاف پذیری،صراحت،و کارایی اشتغال ذهنی با جزئیات،اصول،فهرست ها،ترتیب،سازمان یا برنامه هابه گونه ای که بخش عمده فعالیت ازدست میرود بخاطر کمال طلبی قادر به اتمام طرح نیست
ادامه مطلب

اختلال شخصیت وابسته: نیاز شدید به مراقبت شدن که منجر به رفتار مطیعانه و وابسته و ترس از جدایی میشود بدون توصیه و اطمینان بخشی مفرط دیگران قادر به تصمیم گیری درباره  مسائل روزمره خود نیستند نیاز دارند دیگران مسئولیت اکثر زمینه
ادامه مطلب

اختلال شخصیت اجتنابی: مهارشدگی اجتماعی ، احساس بی کفایتی و حساسیت مفرط به انتقاد ترس از طرد و انتقاد و عدم پذیرش محتاط در روابط با دیگران میترسند مورد تمسخر و تحقیر قرار بگیرند اشتغال ذهنی با طرد و انتقاد دیگران خود
ادامه مطلب

اختلال شخصیت ضد اجتماعی(انتی سوشیال-سایکوپت): بی اعتنایی و زیرپا گذاشتن حقوق دیگران از ۱۵ سالگی شروع میشود توانایی تطابق با موازین اجتماعی و رفتار قانونمند را ندارند بنابراین مدام درگیری با قانون و دستگیری رادارند فریبکاری و دروغگویی اسامی مستعار و کلاهبرداری
ادامه مطلب

اختلال شخصیت خودشیفته(نارسیسیست) تکبر ،نیاز به تمجید،فقدان همدلی نیازمند تمجید افراطی احساس محق بودن استثمارگر در روابط بین فردی حسود خودپسند و مغرور اعتقاد دارند ویژه و منحصر به فردند اشتغال ذهنی با موفقیت ، قدرت، استعداد، زیبایی انکار بیماریهای فیزیکی خود
ادامه مطلب

اختلال شخصیت مرزی (بوردرلاین) بی ثباتی در روابط بین فردی و رفتار تکانشی بارز تلاش دیوانه وار برای اجتناب از ترک شدن تنهاشدن(خیالی یا واقعی) بی ثباتی و تنش شدید در روابط بین فردی با نوسان بین ایده ال سازی و بی
ادامه مطلب

اختلال شخصیت هیستریونیک نمایشی: هیجانی و توجه طلبی شدید درموقعیت هایی که کانون توجه نباشند احساس ناراحتی میکنند درتعامل با دیگران  اغلب تحریک کننده و اغواگرند هیجانشان سطحی با تغییرات سریع است بطور مدام از ظاهر فیزیکی خود برای جلب توجه دیگران
ادامه مطلب

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی: شامل رفتار ،کلام ،تفکر،و ادراک عجیب و غریب است اغلب منزوی بوده و ظاهر غیر عادی و عجیب و غریب دارند بدگمان و باورهای عجیب و غریب و تفکر جادویی(انرژی درمانی، تله پاتی،حس ششم،فرادرمانی،فکر خوانی،خرافاتی) کلام مبهم اضطراب شدید
ادامه مطلب