ملاک های اختلال وسواسی جبری الف.وجود فکر یا عمل وسواسی: ۱.افکار.تکانه ها.یا تصاویر ذهنی تکراری و مقاوم که  برای شخص مزاحم و نامتناسب شمرده میشوند و اضطراب و ناراحتی بارز بوجود می آورند. ۲.افکار و تکانه ها و تصاویر ذهنی فقط نگرانی
ادامه مطلب

پنیکپانیکوحشتهراس عبارت است:از حملات شدید و ترسناکاضطراب شدید و غیر قابل پیش بینیبا احساس مرگ قریب الوقوع .ترس ازدست دادن کنترل.ترس از مردن.ترس از دیوانه شدنهمراه با علائم ذیل:طپش قلب.تندشدن ضربان قلب.تنگی نفس.درد قفسه سینه .دل پیچه.اسهال.تهوع.سرگیجه.بیحسی .کرختی . لرزشمعمولأ بین ۲۰
ادامه مطلب

اضطراب: عبارت است از احساس منتشر.ناخوشایند و مبهم دلواپسی که غالبأ همراه با علائم جسمانی(تعریق . طپش قلب. سردرد. درد قفسه سینه و تنگی نفس) است. بهترین متخصص روانپزشکی بهترین متخصص اعصاب و روان بهترین روانپزشک بهترین روانپزشک دنیا بهترین متخصص روانپزشکی
ادامه مطلب

ترس واکنشی است در برابر یک تهدید معین شناخته شده و خارجی ولی اضطراب پاسخی در برابر یک تهدید درونی نامعین و مبهم است بهترین متخصص روانپزشکیبهترین متخصص اعصاب و روانبهترین روانپزشکبهترین روانپزشک دنیابهترین متخصص روانپزشکی دنیابهترین روانشناس دنیابهترین روانپزشک جهانبهترین متخصص
ادامه مطلب

اختلال دو قطبی نوع ۱ یک دوره مشخص شیدایی طبق ملاک های ذیل: الف-یک دوره مشخص خلق بالا یا تحریک پذیر حداقل ۱هفته ب-همزمان سه مورد یا بیشتر از موارد ذیل همراه باشد ۱-افزایش اعتماد به نفس یا خود بزرگ بینی ۲-کاهش
ادامه مطلب

اختلال دوقطبی نوع۲ اختلال مزمنی است از دوره های نیمه شیدایی و افسردگی اساسی بهترین متخصص روانپزشکیبهترین متخصص اعصاب و روانبهترین روانپزشکبهترین روانپزشک دنیابهترین متخصص روانپزشکی دنیابهترین روانشناس دنیابهترین روانپزشک جهانبهترین متخصص اعصاب جهانبهترین روانشناس جهانبهترین روانپزشک ایرانبهترین متخصص روانپزشکی ایرانبهترین روانپزشک
ادامه مطلب

اختلال خلق ادواری اختلال مزمنی است از دوره های نیمه شیدایی و افسردگی خفیف حداقل بمدت ۲سال بهترین متخصص روانپزشکیبهترین متخصص اعصاب و روانبهترین روانپزشکبهترین روانپزشک دنیابهترین متخصص روانپزشکی دنیابهترین روانشناس دنیابهترین روانپزشک جهانبهترین متخصص اعصاب جهانبهترین روانشناس جهانبهترین روانپزشک ایرانبهترین متخصص
ادامه مطلب