ملاک های تشخیص افسردگی اساسی الف-۵تا(یابیشتر) از علائم زیر در یک دوره ۲هفته ای وجود داشته اندو نشان دهنده تغییر سطح کارکرد قبلی هستند.حداقل یکی از علائم به صورت ۱)خلق افسرده۲)ازدست دادن علاقه و لذت است.توجه علائمی را که آشکارا ناشی از
ادامه مطلب

هنگام وقوع زلزله کجا پناه بگیریم؟ ایران یکی از کشورهایی است که بسیاری از شهرهای آن روی گسل قرار دارند. برای دانستن نکات ایمنی و در امان ماندن از خطرات و آسیب‌های احتمالی وقوع زلزله خواندن نکات آموزشی گزارش زیر را از
ادامه مطلب