مطب تا ۲۵تیرماه تعطیل میباشد
لطفا از طریق واتسپ پیام نوشتاری ارسال فرمایید
نوبت دهی دکتر کامران خوشنودی روانپزشک از طریق واتسپ در همین صفحه
مدت زمان پاسخدهی به سوالات شما در واتسپ حدود24 ساعت میباشد
سایت اصلی دکتر کامران خوشنودی
مطب تا ۲۵ تیرماه تعطیل است