مالیخولیا

افسردگی مالیخولیایی افسردگی ملانکولیک

ناتوانی در کسب لذت،

احساس شدید گناه،

بیدارشدن زودتر از موعد در صبح ها
بی اشتهایی،

علایم طی روز بارزتر است

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران