پنیک
پانیک
وحشت
هراس عبارت است:
از حملات شدید و ترسناک
اضطراب شدید و غیر قابل پیش بینی
با احساس مرگ قریب الوقوع .
ترس ازدست دادن کنترل.
ترس از مردن.
ترس از دیوانه شدن
همراه با علائم ذیل:
طپش قلب.
تندشدن ضربان قلب.
تنگی نفس.
درد قفسه سینه .
دل پیچه.اسهال.تهوع.
سرگیجه.
بیحسی .کرختی . لرزش
معمولأ بین ۲۰ دقیقه تا یکساعت طول میکشد
وحشتناک است ولی خطرناک نیست
و کشنده نیست
و تا به حال کسی در اثر این بیماری نمرده است
یک بیماری شناخته شده است
با درمان شناخته شده
توسط
متخصص روانپزشکی

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران